verze pro tisk

Mateřská dovolená: novinky od 1. 1. 2012

8. únor 2012

Nastupujete v nejbližších dnech či měsících na mateřskou dovolenou? Co se pro vás mění od Nového roku 2012? Podívejte se v přehledu.


Mateřská dovolená: novinky od 1. 1. 2012Mateřská dovolená: novinky od 1. 1. 2012

Vyplácení peněžité pomoci v mateřství sice zaznamenalo oproti vyplácení rodičovského příspěvku jen poměrně drobné úpravy, přesto však mohou být pro některé maminky tyto změny zásadní.

Od 1. ledna 2012 se například zjednodušuje zápočet doby studia pro nárok na přiznání peněžité pomoci v mateřství (viz poslední platná varianta z roku 2009) a dále se přidává možnost uplatnění peněžité dávky pro jinou osobu (jiného pojištěnce) než pro matku dítěte.

Nová úprava vyplácení dávky pro matky po skončení studia

Ačkoliv právě v tomto případě došlo k jistým změnám, přesto platí stále základní podmínka pro dávky peněžité pomoci v mateřství (PPM). Budoucí matka musí být účastníkem pojištění v době nástupu na mateřskou dovolenou alespoň 270 kalendářních dnů v období 2 let před nástupem na tuto dovolenou.
Ale tímto se ruší podmínka nároku na peněžitou pomoc v mateřství v případě, že počátek 6. týdne před termínem porodu spadal do období právě oněch 270 dnů od úspěšného dokončení studia. Do doby účasti na nemocenském pojištění (podmínka: minimální účast placení pojištění alespoň 270 kalendářních dnů) pro uplatnění nároku na vyplácení peněžité pomoci se od 1. 1. 2012 zařazuje i doba studia na střední, vyšší odborné, vysoké škole a konzervatoři. Toto studium ale musí být úspěšně ukončeno a takovéto je považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství tak vzniká!

Které další osobě je možné vyplácet peněžitou pomoc?

Od 1. 1. 2012 má nárok na peněžitou pomoc v mateřství i jiný pojištěnec než matka dítěte. Je jím otec (manžel) dítěte. Musí ovšem splnit několik důležitých podmínek:

  • stejně jako matka i on musí být účastníkem nemocenského pojištění nejméně 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před stanoveným termínem porodu dítěte
  • může ženu vystřídat na mateřské dovolené nejdříve od začátku 7. týdne po porodu (po skončení šestinedělí u ženy), a to nejdéle po dobu 22 týdnů (do této doby se započítává i doba, kdy peněžitou pomoc pobírala žena kromě prvních 6 týdnů po porodu)
  • otec musí přebrat péči o dítě po dobu nejméně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů
  • musí s ženou uzavřít písemnou dohodu o nároku na vyplácení peněžité pomoci v mateřství

Co musí obsahovat dohoda o nároku na PPM?

Dohoda o nároku pro výplatu peněžité pomoci v mateřství mezi matkou dítěte a otcem (manželem) dítěte musí obsahovat:

  • podmínku o péči o dítě po dobu alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů
  • datum dne, od kterého otec o dítě bude pečovat
  • den porodu
  • podpis matky (musí být úředně ověřen – například kompetentním pracovníkem Okresní správy sociálního zabezpečení)

K této dohodě je nutné ještě vyplnit tiskopis potřebný k uplatnění dávky, který je možné vyzvednout na Okresní správě sociálního zabezpečení, či si jej stáhnout na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Linkuj.cz!

Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Autor: Monika Tůmová

Momentálně jsem především maminka na rodičovské dovolené se dvěma chlapečky a třetí je na cestě... Rodičovské povinnosti a radosti si ještě zpestřuji studiem, nejprve antropologií a nyní učitelským oborem (zeměpis, základy společenských věd). Profil G+

Reklama

[Nahoru ↑]

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!

Čtěte také...

Jak dlouho trvá mateřská dovolená?

Jak dlouho trvá mateřská dovolená?

Jste těhotná a těšíte se, až nastoupíte na mateřskou dovolenou? Pak vás jistě zajímá, jak dlouho bude trvat. Mateřskou dovolenou budete řešit na konci těhotenství se svým zaměstnavatelem, je to období, které začíná ještě před narozením miminka a trvá několik měsíců. Víte, jakou částku budete pobírat…

Rodičovský příspěvek: Na co máte od 1.1.2012 nárok?

Rodičovský příspěvek: Na co máte od 1.1.2012 nárok?

Od 1.1.2012 platí nová pravidla pro vyplácení rodičovského příspěvku. Ten nabízí v nové podobě pružnější možnosti a větší solidárnost se sociálními podmínkami rodiny a tím tak přizpůsobení se rodiny na její aktuální finanční situaci.

UPŘESNĚNÍ ze 31.8.2012 k prohlášení o bydlišti na území ČR potřebnému k vyplácení rodičovského příspěvku

UPŘESNĚNÍ ze 31.8.2012 k prohlášení o bydlišti na území ČR potřebnému k vyplácení rodičovského příspěvku

V posledních dnech se na kontaktní místa Úřadu práce ČR množily dotazy maminek na rodičovské dovolené o povinnosti vyplnit formulář o pobytu na území ČR, aby jim mohl být nadále vyplácen rodičovský příspěvek.

Jsem těhotná. Kdy a jak nastupuji mateřskou dovolenou?

Jsem těhotná. Kdy a jak nastupuji mateřskou dovolenou?

V úvodu je nezbytné zmínit, že mateřská dovolená má přímou souvislost s porodem a soustavnou péčí o novorozence. Spadá do kategorie nemocenských dávek.